ضریب ایمنی سیم بکسل

"ضریب ایمنی سیم بکسل آسانسور" معمولا" با نسبت 1 به 11 به و بیشتر می باشد (1 به 21)
حداقل قطر سیم بکسل نسبت فلکه نباید کمتر از 40 باشد.

"ضریب ایمنی سیم بکسل آسانسور" معمولا" با نسبت 1 به 11 به و بیشتر می باشد (1 به 21)
حداقل قطر سیم بکسل نسبت فلکه نباید کمتر از 40 باشد.
در آسانسورها به دلیل ایمنی و ضریب اطمینان بالا، به تناسب ظرفیت آسانسور از 3 رشته سیم بکسل، یا بیشتر استفاده می شود.

(4 رشته، 5 رشته، 6 رشته، 8 رشته و......)
پر مصرف ترین نوع سیم بکسل در آسانسور سیم بکسل 19×8 می باشد که مجموع رشته مفتولهای آن 152 عدد است.

 • در مغز سیم بکسل ها معمولا" یک رشته غیر فلز قرار دارد، که اکثرآ" از الیاف یا به عبارتی "کنفی" است که این نوع را "مغزی الیافی" یا( FC (Fiber Core  می نامند.
 • در مغز بعضی از سیم بکسلها از "مغزی سیم بکسل مستقل"   ( IWRC (Independet Wire Rope Core
 • در بعضی دیگر "مغزی استرند مفتول"( WSC (Wire Strand Core
 •  نوع دیگر با مغزی پلاستیکی( PC (Plastic Core
 • مفتولهای سیم بکسل از جنس( SS (Stanless Steel و دارای
 • مقاومت بالا و در برابر حرارت تا 1050 درجه سانتیگراد مقاومت دارد.
 • سیم بکسلها به طور معمول بعضی فاقد خاصیت آهنربایی می باشد، که این نوع با مشخصه: SS 305 شناخته می شود.
 • بعضی با خاصیت آهنربایی کم بوده که این نوع با مشخصه: SS 316
 • نوع دیگر آن با خاصیت آهنربایی است که این نوع هم با SS 302 و یا SS 304 می باشد.
  سیم بکسلها به دو صورت تابیده می شوند،

 

 • سیم بکسل راست گرد 
 • سیم بکسل چپ گرد
 • راست گرد در جهت عقربه های ساعت تابیده می شود که این نوع را (Right Hand Lay) می نامند.
 • نوع چپ گرد نیز جهت خلاف عقربه های ساعت تابیده و (Left Hand Lay) می باشد.

منبع:www.parslift.com

گروه فنی و مهندسی هیدرو فراز پارس

هیدرو فراز پارس مجری آسانسور و بالابرهای هیدرولیک


تصاویر این صفحه
تنظیمات