نوشته های بالابر خانگی هیدرولیکی

بالابر کارگاهی

بالابر هیدرولیکی برای انتقال قدرت خود از قدرت جک هیدرولیک استفاده می کند. به این شکل که با چرخش موتور ، پمپ هیدرولیک هم به چرخش در آمده و روغن داخل مخزن را به سمت جک هیدرولیک پمپاژ می کند وبا بالا رفتن جک ، صفحه بالابر هیدورلیکی هم به بالا حرکت می کند و در هنگام پایین آمدن ، شیر برقی وارد عمل شده ، یعنی تا زمانی که برق وارد بالابر هیدرولیکی نشود اجازه تخیله روغن به تانک را نمی دهد. در کل بالابر هیدرولیکی با روشن شدن موتور به بالا می رود و بدون روشن شدن موتور و فقط با روشن شدن شیر برقی به پایین می آید.

1396/04/10[ ادامه ... ][نمایش : 6009]

مقایسه انواع بالابر های هیدرولیک

در این مقاله گروه فنی و مهندسی هیدرو فراز پارس مزایا و معایب انواع بالابرهای ثابت هیدرولیک را به استحضار میرسانید

1396/04/18[ ادامه ... ][نمایش : 3042]