نمایشگاه آسانسور و تجهیزات جانبی تیرماه 96

 

نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته تهران ۹۶ ششمین دوره، در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ تیرماه ۹۶ برگزار می شود.

ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور که از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود


تصاویر این صفحه
تنظیمات