زنجیر جبران آسانسور چیست؟

زنجیر جبران برای متعادل سازی وزن سیم بکسلهای تعلیق کابین و قاب وزنه تعادل و همچنین نیمی از وزن تراول کابل مورد استفاده قرار می گیرد.

در ساختمان ها و آسانسور های مرتفع، هنگامی که کابین در بالاترین یا پایین ترین طبقه قرار می گیرد، مجموع وزن سیم بکسل ها که سنگین می باشد، به یک طرف فلکه کشش منتقل شده و باعث سر خوردن روی فلکه کشش یا مصرف زیاد انرژی و گرم شدن موتور میگردد و برای رفع این موارد زنجیر جبران برای متعادل سازی وزن سیم بکسلهای تعلیق کابین و قاب وزنه تعادل و همچنین نیمی از وزن تراول کابل مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع با افزایش طول حرکت آسانسور وزن تجهیزات تعلیق آسانسور تأثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد این سیستم ی گذارد. از این رو ، جهت جبران عدم تعادل دینامیکی و مکانیکی به وجود آمده ، زنجیرهای جبران استفاده می شود.


در حالت کلی برای آسانسورهایی که بیش از 8 تا 10 طبقه باشند باید از زنجیر جبران استفاده گردد زیرا اختلاف وزن سیم بکسلهای کابین و قاب وزنه تعادل که از دو سمت فلکه اصلی آویزان است، بار زیادی را بر موتور آسانسور وارد می سازد و این مقدار هنگامی که کابین در بالا یا پائین ترین طبقه قرار دارد حداکثر بار را منتقل نموده و باعث سرخوردن سیم بکسل روی فلکه اصلی یا گرم شدن بیش از حد موتور و یا خوردگی سیم بکسل ها میگردد.
البته دقت نمایید که باید زنجیر انتخابی هم وزن سیم بکسلها باضافه وزن نصف کابل هایی که از کابین آویزان است، باشد.محل استقرار دو سمت زنجیر جبران یکی بر روی یوک زیر کابین و سمت دیگر زیر فریم قاب وزنه تعادل می باشد.

نگارش: گروه فنی و مهندسی هیدرو فراز پارس

 

هیدرو فراز پارس مجری آسانسور و بالابرهای هیدرولیک


تصاویر این صفحه
تنظیمات